ทางเขัาสู่ส่วนที่พักจากสวน
บ้านทรงไทยแบบประยุกต์
เรือนทรงไทยในหมู่แมกไม้ที่ร่มรื่น
บรรยากาศยามเย็นที่สงบร่มรื่น
ศาลาต้อนรับในหมู่มะพร้าว
บ้านกลางสวนในบรรยากาศที่ร่มรื่น
ชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้หน้านั่งเล่นที่ชั้นล่าง
ระเบียงที่ร่มรี่นของห้องพักชั้นล่าง
ระเบียงหน้าห้องพักชั้นบน
บรรยากาศคลองบางลี่ยามเช้า
บรรยากาศคลองยามเย็น
บรรยากาศดีๆยามเช้าริมคลองบางลี่
มุมสบายๆบนศาลามุขชั้นบน
ระเบียงริมน้ำสำหรับทานอาหาร หรือ
นั่งเล่นชมบรรยากาศดีๆริมคลองบางลี่
มุมมองจากลานพักผ่อน
ของบ้านกลางสวน
ภายในห้องพักเรือนทรงไทยชั้นบน
อบอุ่นในเนื้อไม้บนห้องพักชั้นบน
บรรยากาศสไตล์ไทยประยุกต์
ในห้องพักชั้นล่าง
ภายในห้องพักชั้นบน
ห้องน้ำชั้นล่าง
ห้องน้ำในห้องพัก
 
 
 
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group