สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการ
ตกตะกอนของดินปนทราย  หรือ  ที่ชาวบ้านเรียกว่า " ทรายขี้เป็ด "   ดอนหอยหลอดมีอาณาบริเวณกว้าง
ประมาณ 3  กิโลเมตร ยาว  5  กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่  2 แห่ง แห่งแรกได้แก่ดอนนอก   อยู่บริเวณปาก
อ่าวแม่กลอง  เดินทางไปได้โดยทางเรือ  ดอนในอยู่ที่ชายหาดหมู่บ้านฉู่ฉี่  ตำบลบางจะเกร็ง  และอีกแห่ง
คือ ชายหาดหมู่บ้านบางบ่อ  ตำบลบางแก้ว   สามารถเดินทางไปได้โดยทางรถยนต์ บริเวณสันดอนมีหอย

อาศัย อยู่หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น หอยลาย หอยปุก หอยปากเป็ด และหอยที่พบมากที่สุดคือ หอยหลอด จึง
เป็นจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้  หอยหลอดเป็นหอยชนิดสองฝา  ตัวสีขาวขุ่น มีเปลือกคล้ายหลอด
กาแฟฝังตัวอยู่ในเลน  การจับหอยหลอดจะจับในช่วงน้ำลง  โดยใช้ไม้เล็กๆ ขนาดก้านธูป  จุ่มปูนขาว แล้ว
แทงลงไปในรูหอยหลอดหอยจะเมาปูนแล้วโผล่ขึ้นมาให้จับ
ไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอน เพราะจะทำ

  ให้หอยที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นตายหมด  ช่วงเวลาเหมาะ
สมที่จะเที่ยวดอนหอยหลอด คือประมาณเดือนมีนาคม
พฤษาคม  เพราะน้ำทะเลจะลดลงนานกว่า ช่วงเวลาอื่น
และสามารถ มองเห็นสันดอนโผล่ขึ้นมา   นักท่องเที่ยว
สามารถเช่าเรือบริเวณศาลาอาภร  ( ใกล้ศาลกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ )  เพื่อนั่งเรือไปชมดอนหอยหลอด
ราคาเช่าลำละ 50 บาท (ไม่เกิน 5 คน) หรือไปเรือโดย
สารราคาคนละ 5บาท ต่อเที่ยว นักท่องเที่ยวคนละ10
บาท  ต่อเที่ยว  หากต้องการเช่าไปเที่ยวชมทิศทัศน์ป่า
ชายเลน (ไม่เกิน7คน)ราคาลำละ300บาทนักท่องเที่ยว
สามารถสอบถามรายละเอียดเวลาน้ำขึ้น -  น้ำลง  ได้ที่
ีอบต.บางจะเกร็งโทร.034-723749 บริเวณดอนหอย
 

หลอด ยังเป็นที่ประดิษฐานศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีการแสดงคนตรีไทยทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และ
3  ของเดือน เวลา 17.00 - 18.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นอกจาก
นี้ ยังมีร้านอาหารและร้านขายสินค้าของที่ระลึกหลายร้านเรียงกันบริเวณดอนหอยหลอดขายสินค้าประเภท
อาหารทะเลสด-แห้ง น้ำปลา กะปิ คลองโคน น้ำตาลปึก น้ำตาลสด ฯลฯ

     
   
         รถยนต
        - ไปทางหมู่บ้านบางบ่อ ตำบลบางแก้ว ไปตามถนนธนบุรี-ปากท่อ (พระราม2) ก่อนถึงหลักกิโลเมตรที่
62 มีป้ายซ้ายบอกทางเข้าดอนหอยหลอด ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
        - ไปทางหมู่บ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง ไปตามถนนธนบุรี-ปากท่อ (พระราม2)ประมาณกิโลเมตรที่64
ก่อนข้ามสะพานพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เชิงสะพานมีป้ายบอกทางเข้าดอนหอยหลอด  ระยะทางประมาณ
5 กิโลเมตร
       รถโดยสาร
       สามารถเดินทางโดยรถสองแถว มีรถออกตลอดทั้งวันจากตัวตลาดในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ไปยัง
บ้านฉู่ฉี่ ดอนหอยหลอด รถจอดข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ
       เรือ
       การเดินทางไปยังดอนนอก มีเรือขนาดต่างๆบริเวณที่ท่าริมแม่น้ำแม่กลอง     
 
              สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของวันเวลาน้ำขึ้น-น้ำลง :โทร 034-723749 (อบต.บางจะเกร็ง)
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group