- ใส่บาตรพระยามเช้าที่ท่าน้ำ
  - เยือนตลาดน้ำท่าคา/ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
  - เยี่ยมชมเตาตาล ดูการทำน้ำตาลมะพร้าว
  - ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำสองฝั่งคลอง
  - เที่ยวชมวัดวาอาราม และสถานที่สำคัญ
   ทางประวัติศาสตร์
  - เที่ยวตลาดน้ำยามเย็นทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
  - ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน
  - ปั่นจักรยานชมสวน
   
     
 
 
 
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

 


Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group