จากถนนพระราม 2  เบี่ยงเข้าตัวเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้เส้นทางแม่กลอง - ดำเนินสะดวก
ทางไปอุทยาน ร.2  ผ่านวัดบางกะพ้อมชิดซ้าย ถึงศูนย์จราจรอัมพวาเลี้ยวซ้าย ข้ามแม่น้ำแม่กลอง
ใช้เส้นทางตามแผนที่ (เส้นทางสีเขียว)
   
     
  เส้นทางลัดไม่ผ่านตัวเมือง ให้ขับเลยจุดที่1 ในแผนที่ ข้ามแม่น้ำแม่กลอง ลงสะพานชิดซ้าย กลับรถ
ใต้สะพาน ถึงร้านกิตติค้าไม้เลี้ยวขวาไปตามทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ถึงถนนแม่กลอง - ปากท่อ
เลี้ยวซ้าย ใช้เส้นทางตามแผนที่ (เส้นทางสีแดง)
   
 
 
 
 
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

 


Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group