บ้านแมวไทย ก่อตั้งขึ้นโดยกำนันปรีชา พุคคะบุตร เมื่อหกปีที่แล้ว  ลุงปรีชาเล่าให้ฟังว่าแมวไทยเป็นแมวพันธุ์
ขนสั้นที่สวยและดูสง่างามที่สุดของโลกจึงมีความคิดที่จะอนุรักษ์แมวไทยซึ่งขณะนี้เหลือเพียง 4 ชนิดเท่านั้น
จากทั้งหมด 17 ชนิด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า จึงเริ่มสะสมแมวพันธุ์สายพันธ์ต่างๆที่พอจะหาได้ใน
ขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันลุงมีแมวครบทั้งสี่สายพันธุ์รวมทั้งหมดแปดสิบตัว  โดยหลักฐานที่สำคัญเกี่ยวกับแมวไทย
นั้นปรากฏในสมุดข่อยโบราณได้กล่าวว่า แมวไทยมีทั้งสิ้น 23 ชนิดแบ่งเป็นแมวให้โทษ 6 ชนิด คือทุพพลเพศ
พรรณพยัคฆหรือลายเสือ, ปีศาจ, หินโทษ, กอบเพลิง, เหน็บเสนียด แมวให้คุณหรือเรียกว่าแมวมงคล17 ชนิด
คือ นิลจักร,แซมเสวต,รัตนกำพล,มุสิลา,กรอบแว่น,ปัดเสวต,การเวก,จตุบท,โสหเสพย,กระจอก,โกญจา,เก้าแต้ม
นิลรัตน์,วิเชียรมาศ,สีสวาด,ศุภลักษณ์,วิลาศ แต่บางคนเข้าใจว่าแมวไทยมีเพียงวิเชียรมาศ หรือที่ชาวต่างชาติ
เรียกว่า SIAMESE CAT ส่วนแมวให้คุณที่เหลือ 4 ชนิด  คือ แมววิเชียรมาศ , โคราช , ศุภลักษณ์ , โกญจา

 
แมววิเชียรมาศ
เป็นแมวที่คนไทยเลี้ยงไว้ในพระราชสำนักเพราะถือว่า
เป็นแมวนำโชคลาภซึ่งชาวบ้านธรรมดาไม่มีโอกาสได้
เลี้ยง แมววิเชียรมาศ มีลักษณะเด่นคือ มีตาสีฟ้าสดใส
และมีสีเข้มเรียกว่าแต้ม   ชาวต่างชาติเรียกแมวพันธุ์นี้
ว่า แมวแต้มสีคลั่ง  seal point  ส่วนสีขนนั้นเมื่อลูก
แมวแรกเกิดจะเป็นสีครีมอ่อน ๆ   หรือขาวนวลแต่เมื่อ
อายุมากขึ้นสีสันจะเริ่มเข้มขึ้นตามลำดับ ชาวต่างชาติ
ได้นำแมวไทยไปผสมกับแมวต่างประเทศ   บางพันธุ์
ได้แมวที่มีสีแต้มอื่นๆ  อีกหลายสีเช่น แต้มสีเทา  แต้ม
ลาย  แต้มสีกลีบบัว  แมวนี้จัดไว้ในกลุ่ม SIAMESE
แมวโคราช
วิเชียรมาศ
 
หรือแมวสีสวาด   คนไทยโบราณเรียกว่าแมวมาเลศ หรือแมวดอกเลา  ที่เรียกว่าแมวโคราชเพราะเรียกตามถิ่น
กำเหนิด คือพบที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา แมวโคราชเป็นแมวขนาดกลางขนสั้น สีเหมือนกับลูกสวาด
เรียกว่า  SILVER  BLUE  ตั้งแต่เกิดจนตายถ้ามีสีอื่นปนจะไม่ถือว่าเป็นแมวพันธุ์แท้ ศรีษะเมื่อมองจากด้าน
หน้าจะเป็นรูปหัวใจ  หน้าผากใหญ่และแบน   คางและกรามแข็งแรง  หูใหญ่ตั้งเด่น นัยน์ตาใหญ่สีเขียวสดใส
เป็นประกาย  เมื่อเป็นลูกแมวนัยน์ตาจะมีสีเหลืองปนเขียว  และเปลี่ยนเป็นสีเขียว หรือเหลืองอำพันเมื่อโตเต็มที่
 
ในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าแมวโคราชเป็นแมวที่นำ
โชค หรือเป็นแมวแห่งโชคลาภ  จะนำมาซึ่งความสุข
สวัสดิ์ เป็นมงคลแก่ผู้เลี้ยง สีขนคล้ายสีเมฆสีตาเป็นสี
เขียวดังสีเขียวของต้นข้าวในท้องนา  ดังนั้นจึงถูกนำ
ไปใช้ในพิธีแห่นางแมวขอฝนในสมัยโบราณ
แมวศุภลักษณ์
ปรากฏชื่อในสมุดข่อยโบราณเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า
แมวทองแดง เนื่องจากมีสีขนเป็นสีน้ำตาลเข้มเหมือน
สีทองแดง และหางจะมีสีน้ำตาลเข้มกว่าบริเวณลำตัว
หนวดมีสีเหมือนลวดทองแดง ในสายตาของชาวต่าง
ชาติ เชื่อว่าเป็นแมวพม่า แต่สันนิษฐานว่าเป็นแมวไทย
ที่ติดตามเชลยคนไทยไปอยู่พม่า เมื่อครั้งเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งที่ 2
โคราช
 

แมวโกญจา หรือแมวดำปลอด
เป็นแมวที่มีสีดำ ขนละเอียดบางคนเรียกว่าดำมงคล มีดวงตาเหมือนสีดอกบวบแรกแย้ม หรือสีเหลืองนั่นเองมี
ลักษณะสง่างามเหมือนสิงโต ปากและหางเรียว ตามหลักฐานโบราณกล่าวว่า " แมวนี้ถ้าเลี้ยงดีมีคุณหนักหนา
จงเร่งหามาอย่าแคลงสงสัย"
แมวขาวมณี หรือแมวขาวปลอด
เป็นแมวไทยชนิดเดียวที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันค่อนข้างมากสันนิษฐานว่าคงจะเป็นแมวในสมัยรัตนโกสินทร์
จึงไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยโบราณที่รวบรวมลักษณะแมวให้คุณ  17 ชนิด แมวขาวปลอดเป็นแมวที่สวย
งามมากรูปร่างขนาดกลาง ขนสีขาว สั้นแน่น อ่อนนุ่ม ศรีษะคล้ายรูปหัวใจ หน้าผากใหญ่แบน จมูกสั้น หุใหญ่
ตั้งสูงเด่นหางยาว ปลายแหลมชี้ตรง ขายาวเรียว ได้สัดส่วนกับลำตัว พันธุ์แท้ คือสีผิวกายต้องสีขาวตลอดทั้ง
ตัวไม่มีสีอื่นแซม สีของดวงตาจะมีสองสายพันธุ์  คือสายสายพันธุ์ดวงตาสีฟ้า กับอีกสายพันธุ์ดวงตาสีเหลือง
อำพันและเมื่อนำทั้งสองสายพันธุ์มาผสมกันก็จะได้แมวขาวปลอด ตาสองสี คือ ข้างหนึ่งเป็นสีฟ้าอีกข้างหนึ่ง
เป็นสีเหลืองอำพัน แมวพันธุ์นี้จะเชื่องมากเหมาะแก่การเลี้ยงไว้เล่นแก้เหงา แล้วคุณจะหลงรัก " เจ้าขาวมณี "

 
ขณะนี้ลุงปรีชามีโครงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิต โดยเป็นอาคาร
ทรงไทยติดแอร์ (เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นขี้แมว)เพื่อจะได้เป็นสถาน
ที่ท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้
ที่ได้มาตราฐานอีกแห่งหนึ่ง แต่ปัญหา
ี่สำคัญของลุงคือค่าอาหารแมวซึ่งลุงต้องรับภาระวันละ500 บาท
(อาหารแมวสองมื้อต่อวัน) และที่สำคัญยังไม่มีหน่วยงานใด  ยื่นมือ
เข้าช่วยเหลือจึงอยากให้พวกที่ชื่นชอบแมวลองแวะไปเที่ยวชม และ
สนับสนุนค่าอาหารแมวตามอัธยาศัย เพราะ " บ้านแมวไทย " ก็เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของแม่กลอง เป็นพิพิธภัณฑ์ของไทย และเป็นมรดก
ของโลก   ก่อนกลับผมไม่ลืมที่จะสนับสนุนค่าอาหารแมวลงในกล่อง
ที่คุณลุงทำขึ้นมาเอง  ลุงปรีชายังใจดีให้ลิ้นจี่ผมมาทานอีก
 
 
บ้านเจ้าเหมียวสวยไหมครับ
ตัวนี้ตาสองสี
กำลังหลับครับ
   
 
 
 

       รถยนต
        - ใช้เส้นทางถนนพระราม2 ( ธนบุรี-ปากท่อ) ประมาณกิโลเมตรที่  63  แยกเข้าเมืองสมุทรสงคราม
วิ่งมาตามทางถนนสมุทรสงคราม-บางแพถึงศูนย์ตำรวจจราจรอัมพวาให้เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานสมเด็จพระ
ศรีสุริเยนทร์  และตรงไปถึงสามแยกแล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3062 ข้ามคลองประชา
ชื่น  ผ่านวัดภุมรินทร์  วิ่งตามทางมาเรื่อย  จะมาเจอสามแยกอีกครั้งหนึ่ง  ก็เลี้ยวขวาเหมือนเดิม จะเห็นวัด
บางแคใหญ่ และติดกัน
ก็จะเจอป้าย "แมวไทยโบราณ มรดกโลก"
       รถโดยสาร
       สามารถเดินทางโดยรถสองแถว มีรถออกตลอดทั้งวันรถสาย แม่กลอง - วัดปราโมทย์ รถจอดบริเวณ
ฝั่งตรงข้ามธนาคารนครหลวงไทยสาขาสมุทรสงคราม

 
              สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 034-733284.034-752628 (กำนันปรีชา พุคคะบุตร)
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group