เมื่อปี พ.ศ.๒๓๕๔ เกิดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคือฝาแฝด อิน - จัน  เป็นฝาแฝดตัวติดกันเป็น
ฝาแฝดคู่แรกของโลกมีศัพท์เรียกว่า แฝดไทย ( Siamese Twin )  อิน - จัน เกิดที่ตำบล
แหลมใหญ่ปากคลองแม่กลอง อำเภอเมืองฯ   ฝาแฝดดังกล่าวมีหน้าอกที่มีแผ่นหนังเชื่อมยึด
ติดกันเป็นแถบกว้าง  แรกเกิดหนังหน้าอกดังกล่าวบิดเป็นเกลียว   เด็กทั้งสองนอนในท่ากลับ
หัว กลับเท้า มารดาจึงจับหมุนให้หัวและเท้ามาอยู่ทางเดียวกัน ทั้งสองมีสะดือร่วมกัน ในปี
พ.ศ.๒๓๗๒  มีเรือใบสินค้าของชาวอเมริกันชื่อแซคฮอม มาเทียบท่าที่กรุงเทพ ฯ  มีพ่อค้า
ชาวสก๊อตชื่อมิสเตอร์  โรเบอร์ต   ฮันเตอร์  ได้รับอนุญาตจากแม่ของอิน - จัน  และเสนาบดี
 

ีกระทรวงการต่างประเทศ  นำฝาแฝดคู่นี้ไปประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำหนดสามปี โดยจ่ายเงินให้แก่แม่ของอิน - จัน เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท ฝาแฝดอิน - จัน  ได้ไปแสดงตัวที่เมืองบอสตัน ในสหรัฐอเมริกา เป็นแห่งแรก ผู้คนพากันมาชม
กันเป็นจำนวนมาก เมื่อ อิน - จัน บรรลุนิติภาวะก็ได้แยกตัวออกจากมิสเตอร์ฮันเตอร์   แล้วไปแสดงในที่ต่าง ๆ มีคนมา
ชมเป็นจำนวนมากทั้งสองช่วยกันคิดแบบการแสดงต่าง ๆ  ให้เห็นความว่องไวและพละกำลัง  มีการหกคะเมนตีลังกา  
เป็นต้น  จนหาเงินได้ร่ำรวย  สามารถ
ซื้อที่ดินทำไร่ที่รัฐนอร์ธแคโรไลนา  เมืองเวิลด์โปโร  เริ่มกิจการทำไรยาสูบที่รัฐ

  ่เวอร์จิเนีย ประสบผลสำเร็จอย่างดี มีทาสและคนงานในไร่ถึง
๓๓  คน  พออายุได้ ๓๒ ปี ทั้งสองก็ได้แต่งงานกับหญิงชาว
อเมริกันสองคน  ทั้งคู่มีลูกชายและลูกสาวหลายคน  ต่อมาทั้ง
สองได้เดินทางไปแสดงที่ยุโรปหลายครั้งทั้งสองถึงแก่กรรม
เมื่อปี  พ.ศ.๒๔๑๗  เมื่ออายุได้  ๖๓ ปี  ทั้งสองสิ้นใจห่างกัน
สองชั่วโมง  และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อิน - จัน  ที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับประเทศไทย   ทางจังหวัดสมุทรสงคราม  จึงได้สร้าง
อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน ขึ้นที่ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง ฯ
พื้นที่บริเวณเดียวกับที่จะสร้าง พิพิธภัณฑ์เรือ  โดยมีเนื้อที่ถึง
10  ไร่เศษ     โดยสร้างรูปหล่อแฝดสยามขนาดเท่าครึ่งของ
  ตัวจริง และในส่วนบริเวณรอบรอบ ทางจังหวัดสมุทรสงครามได้ปรับปรุงทัศนียภาพรอบอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน
เพื่อให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  สถานที่ออกกำลังกาย   สนามเด็กเล่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่ง
หนึ่ง ของจังหวัดสมุทรสงคราม
     
   
         รถยนต
        - ไปตามทางหลวงหมายเลข 3092 ถนนเอกชัย ตรงไปประมาณ สามกิโลเมตรอยู่เยื้องกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลลาดใหญ่
       รถโดยสาร
       สามารถเดินทางโดยรถสองแถวสายวัดน้อยแสงจันทร์ หรือสายคลองกก มีรถออกตลอดทั้งวันจากตัวตลาดใน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ไปยังอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน รถจอดฝั่งตรงข้ามธนาคารนครหลวงไทย  
              สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 034-711333
     
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group