วัดศรัทธาธรรม ตั้งอยู่ที่ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ระหว่างทางไปดอนหอยหลอด ซึ่งชาวบ้านมักเรียกกันว่า " วัดมอญ "
เนื่องจากเป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของชุมชนมอญ ( สังเกตุได้
จากเสาหงและธงตะขาบแสดงถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนของชุมชน
มอญ ตำบลบางจะเกร็ง )  เป็นวัดที่พระอุโบสถทำจากไม้สักทองฝังมุก
ทรงสำเภา  และจุดเด่นของอุโบสถหลังนี่  คือ  ผนังด้านในของอุโบสถ
ฝังมุกทั้งหลัง
ายในเป็นภาพพุทธประวัติภาพรามเกียรติ์ ประดิษฐาน
พระพุทธรูปจำลองหลายองค์    พระประธานเป็นรูปหล่อพระพุทธชิน
ราช  นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำ
ทะเลจืด  เป็นที่สักการะของชาวสมุทรสงคราม  และจังหวัดใกล้เคียง  สร้างโดยพระครูสมุทรวิสุทธิวงศ์ (  อดีตเจ้าอาวาส ) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535  แทนที่อุโบสถหลังเก่า  นอกจากนี้เขื่อนบริเวณหน้าวัดยังเป็จุด
ชมทัศนียภาพปากอ่าวแม่กลองได้อย่างสวยงาม  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมานมัสการได้ทุกวัน   ตั้งแต่
เวลาประมาณ 6.00-20.00 น. และบริเวณ
อุโบสถใกล้ศาลาเอนกประสงค์มีที่สาธิตวีธีการทำกาละแมรามัญ

และ จะมีร้านขายกาละแมรามัญ
ซึ่งถือเป็นกาละแมที่ทำยากที่สุด
และ
ใช้เวลาในการทำนานมากๆ  
และ ยังถือได้ว่า
เป็นกาละแมที่มี
ความอร่อยที่สุด  วางขายอยู่ใน
บริเวณ
วัดแห่งนี้   กาละแมที่นี้มี
ีลักษณะพิเศษ คือใช้ใบหมากห่อ
เมื่อ
เวลารับประทาน  จะต้องใช้
มีดคมๆเล่มใหญ่หั่นออกให้เป็น
ก้อนเล็ก ๆ ก่อนค่อยรับประทาน

     
   
         รถยนต
        - ไปตามทางถนนธนบุรี-ปากท่อ (พระราม2) ประมาณกิโลเมตรที่ 64 ไปเส้นทางเดียวกับดอนหอยหลอด
เข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร วัดนี้จะอยู่ทางขวามือ
       รถโดยสาร
       สามารถเดินทางโดยรถสองแถว มีรถออกตลอดทั้งวันจากตัวตลาดในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นรถสาย
บ้านฉู่ฉี่ ดอนหอยหลอด รถจอดข้างโรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้าฯ     
 
              สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 034-713642
     
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group