อัมพวา  เป็นอำเภอหนึ่งในสามของจังหวัดสมุทรสงคราม กว่าสามสิบปีที่ผ่านมานับว่าเป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมทางน้ำที่สำคัญ เพราะมีตลาดน้า และชุมชนริมน้ำที่เป็นแหล่งค้าขายใหญ่ แต่ผลกระทบจากการ
พัฒนา
การคมนาคมทางบก ทำให้ความเป็นศูนย์กลาง ฯ  ของอัมพวาต้องสูญเสียไป  ตลาดน้ำจึงลดความ
สำคัญลงทีละน้อยๆ  จนกระทั่งสูญหายไปในที่สุด ทิ้งไว้แต่ร่องรอยของความเจริญในอดีตซึ่งยังคงมีให้
้เห็นชัดเจนในทุกวันนี้ ด้วยแนวคิดที่จะเรียกภาพบรรยากาศเก่าๆเหล่านั้นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง  เทศบาล
ตำบลอัมพวา  โดย ความร่วมมือร่วมใจชุมชนในท้องถิ่น  ได้พยายามพลิกฟื้นตลาดน้ำอัมพวาในอดีพกลับ
มา  เพื่ออนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ำ  โดยปรับเวลาการติดตลาดจากช่วงเช้าถึงสายๆ  มาเป็นช่วง
เวลาเย็นๆ  ที่เหมาะแก่การเดิน  เลือกชม  เลือกซื้อ สินค้าหลากหลายชนิด ทั้งอาหาร
การกิน  ผลไม้ พืชผัก
ขนมหวาน  ของใช้  ของประดับ  ที่พ่อค้า แม่ขายนำมาทั้งทางเรือ  และบนบก ท่ามกลางสายลมอ่อนอ่อน
ริมน้ำ ในเวลาตะวันใกล้ลับขอบฟ้า จนถึงพระจันทร์ส่องแสงนวล ๆ
จึงเลิกลา และให้ชื่อตลาดน้ำแห่งนี้ว่า

 

" ตลาดน้ำยามเย็น "  ซึ่งจะมีประจำทุกวันศุกร์ วันเสาร์
และ
วันอาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเริ่มตั้งแต่

่เวลาประมาณ 16.00 น.เป็นต้นไป
นอกจากนั้นยังมีการ
ให้บริการเรือแจวชมบ้านเรือนแถวไม้ของชุมชนอัมพวา
ซึ่งได้รับรางวัลชุมชนอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปีพ.ศ 2545
และอีกหนึ่งบริการที่ไม่ควรพลาด คือ
ล่องเรือชมหิ่งห้อย
ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ปรารถนาจะนั่งเรือชมหิ่งห้อยแสง ระ
ยิบ ระยับจากแมลงตัวน้อยที่อาจหาญ กระพริบแสงแข่ง
กับดวงดาวบนท้องฟ้ายามราตรีบนต้นลำพู
  ซึ่งทางชุม
ชนตลาดอัมพวาได้จัดบริการไว้ให้ นักท่องเที่ยวที่สนใจ

     
   
         รถยนต
        - ไปตามทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) กิโลเมตรที่ 36-37 มีทางแยกซ้ายเข้าไป
อัมพวา ประมาณ 800 เมตร ข้ามสะพานคลองอัมพวา (เดชาดิศร) เลี้ยวซ้ายเข้าวัดอัมพวันฯ จอดรถบริเวณ
ลานจอดรถของวัดอัมพวันฯ

       รถโดยสาร
        สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง มีรถออกตลอดทั้งวันจากตัวตลาดในอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
สายแม่กลอง-บางนกแขวก-ราชบุรี ลงหน้าวัดอัมพวันเจติยาราม    
 
 
              สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group