ท่าคา เป็นชุมชนที่ยังคงรักษาความเป็นชุมชนบ้านสวนริมน้ำไว้ได้ดีอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่
ุยังคงเป็นชาวสวน(โดยเฉพาะสวนมะพร้าว)  และสิ่งที่สะท้อนความเป็นชุมชนบ้านสวนริมน้ำได้เป็นอย่างดี
คือ " ตลาดน้ำท่าคา" ซึ่งเป็นตลาดนัดทางน้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งมีอาชีพทำ
สวนปลูกพืชชนิดต่างๆ  เมื่อถึงวันขึ้นหรือแรม สองค่ำ, เจ็ดค่ำ, สิบสองค่ำ  ปัจจุบันได้เพิ่มวันนัดเป็นวันเสาร์
วันอาทิตย์  ที่ตรงกับวันที่ 27 ของทุกเดือนด้วย โดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ  6.00 - 12.00 น. ชาวบ้านจะ
พายนำผลผลิต, พืช, ผัก, ผลไม้ จากสวนไม่ว่าจะเป็น พริก หอม กระเทียม น้ำตาลมะพร้าว ฝรั่ง ส้มโอ ชมพู่
มาขายหรือแลกเปลี่ยนกัน   นอกจากนี้ยังมีการบริการเรือพายให้เช่าพายเที่ยวชมวิถีชิวิตบ้านสวนริมน้ำ  และ
ชมหมู่บ้านชุมชนท่าคา ส่วนบริเวณทางเข้ามีการสาธิตการทำน้ำตาล  และมีสินค้าของชุมชนท่าคาจำหน่าย

 
     
   
 

       รถยนต
        - ไปตามทางหลวงหมายเลข325(สมุทรสงคราม- บางแพ) กิโลเมตรที่ 32  เลยแยกทางเข้าวัดเกาะแก้ว
ไปเล็กน้อยทางด้านขวามือมีป้ายบอกทางเข้าตลาดน้ำท่าคาวิ่งเข้าประมาณ 5 กิโลเมตร
       รถโดยสาร
       สามารถเดินทางโดยรถประจำทางขึ้นรถได้ที่ตลาดตัวเมืองหน้าธนาคารทหารไทย  รถสายท่าคา -  วัด
เทพประสิทธิ์ เที่ยวแรกออก 07.00 - 18.00 น  (รถออกทุก 20นาที)

     
 
              สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 034-766208 ( องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา )
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group