วัดบางแคน้อย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ตำบลแควน้อย อำเภออัมพวา
คุณหญิงจุ้ย( น้อย ) วงศาโรจน์ เป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2411 โดยเดิมที
อุโบสถของวัดบางแคน้อยสร้างบนแพไม้ไผ่ ผูกยึดติดไว้กับต้นโพธิ ริม
ฝั่งแม่น้ำแม่กลอง
ต่อมาพระอธิการรอดเจ้าอาวาสที่สองได้สร้างอุโบสถ
พื้นดิน และจัดงานผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ.2418 ต่อมาอุโบสถหลังเดิม
ชำรุดทรุดโทรม พระอธิการเขียว ฐิติสาโรเจ้าอาวาสองค์ที่หกได้สร้าง
อุโบสถขึ้นใหม่ และจัดงานผูกพัทธสีมา เมื่อปี พ.ศ.2492 ต่อมาอุโบสถ
หลังที่สองของวัดนี้ก็ได้ชำรุดทรุดโทรมลงอีก  พระครูสมุทรนันทคุณ
(แพร นนโท) เจ้าอาวาสองค์ที่เจ็ด  จึงได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ มีความ
งดงามด้านศิลปะผิดแผกจากอุโบสถวัดอื่น ๆ พื้นของอุโปสถนี้ปูด้วยไม้
ตะเคียนหน้ากว้างถึง 40 - 44 นิ้ว  และหนาถึง 2 นิ้วแท่นรองพระประ
ธานใช้ไม้มะค่าโมงมีขนาดใหญ่มาก โดยมีความกว้างถึงสองเมตรครึ่ง
 
 ยาวถึงสามเมตร และหนาสี่นิ้ว ฝาผนังใต้ธรณีหน้าต่างสองข้างแกะสลักฝังด้วยไม้โมกมันรูปพระเวสสันดร
 มีการแกะสลักไม้ที่ฝาผนัง เป็นเรื่องราวในพุทธประวัติ  การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน  และเรื่องพระเจ้าสิบ
 
ชาติ  ลวดลายสวยงามชัดเจนโดย
ช่างฝีมือแกะสลักจังหวัดเพชรบุรี
ีซึ่งมีชื่อเสียง  ด้านการแกะสลักไม้
ภายในตกแต่ง อย่างวิจิตรบรรจง
ทั้งสี่ด้าน จั่วด้านหน้า และจั่วด้าน
หลังพร้อมทั้งคันทวยก็เป็นไม้แกะ
สลัก  และลงรักปิดทอง  ที่มีความ
 
ประณีตบรรจงและงดงามมาก และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม
   
 
 
 
       รถยนต
        - ใช้เส้นทางถนนพระราม2 ( ธนบุรี-ปากท่อ) ประมาณกิโลเมตรที่  63  แยกเข้าเมืองสมุทรสงคราม
วิ่งมาตามทางหลวงหมายเลข 325 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ถึงศูนย์ตำรวจจราจรอัมพวาให้เลี้ยวซ้าย
ข้ามสะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์   และตรงไปถึงสามแยกแล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข
3062 ข้ามคลองประชาชื่น ผ่านวัดภุมรินทร์ ตรงไปจนถึงสามแยกเลี้ยวขวาจะผ่านบ้านแมวไทยวิ่งต่อไป
จะเห็นซุ้มประตูทางเข้าวัดบางแคน้อย ซึ่งติดกับโรงพยาบาลอัมพวา
       รถโดยสาร
       สามารถเดินทางโดยรถสองแถว มีรถออกตลอดทั้งวันรถสาย แม่กลอง - วัดปราโมทย์ หรือสายแม่
กลอง-วัดแก้ว รถจอดบริเวณฝั่งตรงข้ามธนาคารนครหลวงไทยสาขาสมุทรสงคราม
  
 
              สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 034-761222
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group