วัดภุมรินทร์กุฎีทอง  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันตก ปากคลองประชาชื่น  ตำบลสวนหลวง ตรงข้ามวัด
อัมพวันเจติยาราม  ห่างจากตัวเมืองระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร  เป็นวัดในสมัยรัตนโกสินทร์
 สร้างโดย
ตระกูล พงษ์พิทักษ์ ในปี พ.ศ. 2431  มีกุฎีทองลวดลายวิจิตร
กุฎีเป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่  ปิดลวยลาย
ทองสวยงาม
 ที่มีประวัติเล่าว่า  เศรษฐีบิดาของคุณนาค ให้สมภารวัดบางลี่ตรวจดูดวงชะตาคุณนาค ได้รับ
คำทำนายว่าจะได้เป็นพระราชินี   เศรษฐีบิดาคุณนาค   จึงให้คำมั่นว่าถ้าเป็นจริงจะสร้างกุฎีทองถวายให้วัด
บางลี่น้อยเมื่อก่อนมีวัดบางนางลี่น้อยตั้งอยู่ใกล้กับวัดภุมรินทร์  แต่เวลาต่อมากระแสน้ำไหลเซาะจนที่บริเวณ
 
วัดพังลง  เจ้าอาวาสจึงได้รื้อกุฎีทอง ของวัดบาง
นางลี่น้อย  มาปลูกสร้างที่วัดภุมรินทร์   แล้วเพิ่ม
ช่อฟ้าใบระกาใหม่ทั้งหลัง เพื่อใช้เป็นที่ไหว้พระ
เช้าเย็น แต่เดิมจะมีกุฎีทอง 3 หลัง แต่ชำรุดทรุด
โทรม
มาก  และถูกกระแสน้ำพัดพาไป   จึงเหลือ
เพียง
หลังเดียว  การนำกุฎีทอง ของวัดบางนางลี่

น้อย มารวมกับวัดภุมรินทร์   จึงเรียกชื่อต่อมาว่า
"วัดภุมรินทร์กุฎีทอง"ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงทั้งโบสถ์ และปรับปรุงกุฎีทองใหม่ โดย
เจ้าอาวาส องค์ปัจจุบัน    นอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้
ส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
 
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และสมเด็จพระอมรนทรามาตย์ และยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า ๓๐๐ ปี เป็นพระ
พุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย คือ พระพุทธรัตนมงคลหรือหลวงพ่อโต
     
 
 
 
       รถยนต
        - ใช้เส้นทางถนนพระราม2 ( ธนบุรี-ปากท่อ) ประมาณกิโลเมตรที่  63  แยกเข้าเมืองสมุทรสงคราม
วิ่งมาตามทางหลวงหมายเลข 325 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ถึงศูนย์ตำรวจจราจรอัมพวาให้เลี้ยวซ้าย
ข้ามสะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์  และตรงไปถึงสามแยกแล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข
3062 ข้ามคลองประชาชื่น ลงสะพานก็จะถึงวัดภุมรินทร์ (อยู่ขวามือ)
       รถโดยสาร
       สามารถเดินทางโดยรถสองแถว มีรถออกตลอดทั้งวันรถสาย แม่กลอง - วัดปราโมทย์  รถจอดบริเวณ
ฝั่งตรงข้ามธนาคารนครหลวงไทยสาขาสมุทรสงคราม
  
 
              สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 034-732623 (องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง)
     
 
15   หมู่  12  ตำบลสวนหลวง  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  75110
โทรศัพท์ 086-341-7537 , 085-244-1717

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium  
web master by Good Morning Maeklong Group